Söktermen mot har 27 resultat
SV Svenska EN Engelska
mot (o) [riktning] to (o) [riktning]
mot (o) [allmän] in comparison with (o) [allmän]
mot (o) [allmän] in relation with (o) [allmän]
mot (o) [association] in relation to (o) [association]
mot (o) [gentemot] anti (o) [gentemot]
SV Svenska EN Engelska
mot (o) [gentemot] versus (o) [gentemot]
mot (conj prep) [compared with] versus (conj prep) [compared with]
mot versus
mot (o) [gentemot] contra (o) [gentemot]
mot (o) [gentemot] opposed to (o) [gentemot]
mot (o) [förslag] opposed to (o) [förslag]
mot (o) [gentemot] against (o) [gentemot]
mot (o) [förslag] against (o) [förslag]
mot (o) [allmän] against (o) [allmän]
mot (prep) [against] with (prep) [against]
mot (o) [tid] toward (o) [tid]
mot (o) [position] toward (o) [position]
mot (o) [attityd] toward (o) [attityd]
mot (o) [allmän] toward (o) [allmän]
mot (o) [tid] towards (o) [tid]
mot (o) [position] towards (o) [position]
mot (o) [association] towards (o) [association]
mot (o) [association] with regard to (o) [association]
mot (o) [allmän] to (o) [allmän]
mot vs
mot against
mot towards
SV Synonymer för mot EN Översättningar
kontra [gentemot] (conj prep)
korsväg [vägskäl] (u 分岐点
till [mygg] のために (prep)
gatukorsning [kryss] 交差点 (n adj)
rondell [kryss] (u ラウンドアバウト (adj n)
bekämpa [uppträda mot] 闘う (v)