Söktermen motarbeta har 12 resultat
SV Svenska EN Engelska
motarbeta (v) [trotsa]
 • motarbetad
resist (v) [trotsa]
 • resisted
 • resist
 • resist
 • resisted
 • resisted
motarbeta (v) [trotsa]
 • motarbetad
brave (v) [trotsa]
 • braved
 • brave
 • brave
 • braved
 • braved
motarbeta (v) [folk]
 • motarbetad
oppose (v) [folk]
 • opposed
 • oppose
 • oppose
 • opposed
 • opposed
motarbeta (v) [meningsskiljaktighet]
 • motarbetad
oppose (v) [meningsskiljaktighet]
 • opposed
 • oppose
 • oppose
 • opposed
 • opposed
motarbeta (v) [folk]
 • motarbetad
counter (v) [folk]
 • countered
 • counter
 • counter
 • countered
 • countered
SV Svenska EN Engelska
motarbeta (v) [folk] act in opposition to (v) [folk]
motarbeta (v) [meningsskiljaktighet]
 • motarbetad
contravene (v) [meningsskiljaktighet] (formal)
 • contravened
 • contravene
 • contravene
 • contravened
 • contravened
motarbeta (v) [effekt]
 • motarbetad
antagonize (v) [effekt]
 • antagonized
 • antagonize
 • antagonize
 • antagonized
 • antagonized
motarbeta (v) [effekt]
 • motarbetad
counteract (v) [effekt]
 • counteracted
 • counteract
 • counteract
 • counteracted
 • counteracted
motarbeta (v) [planer]
 • motarbetad
frustrate (v) [planer]
 • frustrated
 • frustrate
 • frustrate
 • frustrated
 • frustrated
motarbeta (v) [trotsa]
 • motarbetad
defy (v) [trotsa]
 • defied
 • defy
 • defy
 • defied
 • defied
motarbeta work against
SV Synonymer för motarbeta EN Översättningar
opponera sig mot [motsätta sig] oppose
undertrycka [motsätta sig] repress
angripa [motsätta sig] attack
förfölja [motsätta sig] chase
bekämpa [motsätta sig] combat
hindra [motverka] balk
sätta sig upp mot [motverka] stand up to
sabotera [motverka] sabotage
trotsa [försvara sig mot] brave
motsätta sig [försvara sig mot] oppose
motstå [försvara sig mot] resist
hämma [lägga hinder i vägen] stunt
korsa [lägga hinder i vägen] crossbreed
motverka [lägga hinder i vägen] counteract
försvåra [sätta krokben för] aggravate
undergräva [sätta krokben för] undermine
underminera [sätta krokben för] undermine
bojkotta [sätta krokben för] boycott