Söktermen motion har 8 resultat
SVSvenskaENEngelska
motion(n)[förslag](u) motion(n)[förslag]
motion(u) exercise
SVSynonymer för motionENÖversättningar
förslag[förslag i riksdagen]nproposals
framställning[förslag i riksdagen](uexposé
yrkande[förslag i riksdagen]plea(formal)
gymnastik[kroppsrörelse](ugymnastics
drill[kroppsrörelse](utrill
fordran[yrkande]ndemand
hemställan[yrkande](invariablemotion
krav[yrkande]nexigency
begäran[yrkande]nrequest
anhållan[yrkande](invariablepetition
anmodan[yrkande]napplication
petition[yrkan](upetition
kroppsövning[kroppsövningar](uexercise
idrott[kroppsövningar](usports
träning[kroppsövningar](uworkout
ENEngelskaSVSvenska
motion(n)[suggestion] förslag(n){n}[suggestion]
motion(n)[suggestion] motion(n)[suggestion](u)
motion(n)[law] hemställan(n)[law](invariable)
motion(n)[physical activity] rörelse(n)[physical activity](u)
motion(n)[sign language] rörelse(n)[sign language](u)
motion(n)[sign language] gest(n)[sign language](u)

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för motionSVÖversättningar
request[application]önskan{n}
petition[application]anhållan(invariable)
suit[application]svit(u)
claim[application]anspråk{n}
counterclaim[application]motfordran(invariable)
appeal[application]överklagande
current[flow]nuvarande
stream[flow]rinna
tide[flow]flod(u)
wash[flow]spola
flux[flow]flöde{n}
drift[flow]drift(u)
gesture[action]gestikulera
gesticulate[action]gestikulera
sign[action]tecken{n}
move[action]åtgärd(u)
beckon[action]vinka till sig
wave[action]vippa
call[action]anrop
prompt[action]snar