Söktermen motstånd har 10 resultat
SV Svenska EN Engelska
motstånd {n} antagonism
motstånd (n) [allmän] {n} antagonism (n) [allmän]
motstånd (n) [allmän] {n} opposition (n) [allmän]
motstånd (n) [militärisk] {n} opposition (n) [militärisk]
motstånd (n) [protest] {n} opposition (n) [protest]
SV Svenska EN Engelska
motstånd (n) [act of resisting] {n} resistance (n) [act of resisting]
motstånd (n) [militärisk] {n} resistance (n) [militärisk]
motstånd (n) [protest] {n} resistance (n) [protest]
motstånd (n) [an electric component that transmits current in direct proportion to the voltage across it] {n} resistor (n) [an electric component that transmits current in direct proportion to the voltage across it]
motstånd {n} resistance
SV Synonymer för motstånd EN Översättningar
gensträvighet [motsträvighet] contumacy
oböjlighet [motsträvighet] (u inflexibility
trots [motsträvighet] n despite
partiskhet [missgynnande] (u bias
orättvisa [missgynnande] (u unfairness
onåd [missgynnande] (u disfavour
svårighet [hinder] (u crux
försvar [motvärn] n defense
strid [motvärn] (u fight
opposition [motvärn] (u resistance
friktion [impedans] (u friction
viskositet [impedans] viscosity
resistans [reostat] resistance
motighet [mothåll] (u contretemps
motgång [mothåll] (u adversity
otur [mothåll] (u bad luck
fiendskap [motsättning] (u enmity
agg [motsättning] n ill-well
groll [motsättning] n grudge
illvilja [motsättning] (u spite