Söktermen motståndskraft har 4 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
motståndskraft (n) [medicin] (u) tolerance (n) [medicin]
motståndskraft (u) resistance
motståndskraft (n) [styrka] (u) resistance (n) [styrka]
motståndskraft (n) [folk] (u) hardiness (n) [folk]
SV Synonymer för motståndskraft EN Översättningar
anda [stridsmoral] (u morale
viljekraft [stridsmoral] (u willpower
mod [stridsmoral] n fortitude
uthållighet [stridsmoral] (u sustainability
tapperhet [stridsmoral] (u fortitude
disciplin [stridsmoral] (u discipline
moral [stridsmoral] (u morals
styrka [resistens] (u corroborate
seghet [resistens] (u tenacity
fasthet [karaktär] (u fastness
oböjlighet [karaktär] (u inflexibility
målmedvetenhet [karaktär] (u resolution
råg i ryggen [karaktär] eat one's Wheaties (v)
ryggrad [karaktär] (u vertebral column
bärkraft [hållfasthet] (u supporting power
hållbarhet [hållfasthet] (u sustainability
soliditet [hållfasthet] (u solidity
kondition [spänst] (u condition
humör [stridsvilja] temper