Söktermen motsvara har 5 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
motsvara (v) [jämförelse]
 • motsvarad
match (v) [jämförelse]
 • matched
 • match
 • match
 • matched
 • matched
motsvara (v) [jämförelse]
 • motsvarad
equal (v) [jämförelse]
 • equal(l)ed
 • equal
 • equal
 • equal(l)ed
 • equal(l)ed
motsvara
 • motsvarad
fulfil
 • fulfilled
 • fulfil
 • fulfil
 • fulfilled
 • fulfilled
motsvara (v) [To be equivalent or similar in character, quantity, quality, origin, structure, function etc]
 • motsvarad
correspond (v) [To be equivalent or similar in character, quantity, quality, origin, structure, function etc]
 • corresponded
 • correspond
 • correspond
 • corresponded
 • corresponded
motsvara correspond to
SV Synonymer för motsvara EN Översättningar
fungera [tjänstgöra] work
verka [tjänstgöra] seem
fylla [tjänstgöra] fill
tillfredsställa [tjänstgöra] gratify
bilda [tjänstgöra] shape
tjäna [tjänstgöra] serve
utjämna [upphäva] equalize
kompensera [upphäva] compensate
balansera [upphäva] poise
innebära [föreställa] connote
beteckna [föreställa] indicate
vittna om [föreställa] be a witness of
tyda på [föreställa] indicate
ange [föreställa] inform
stå för [föreställa] stand for
betyda [föreställa] signify (formal)
stämma överens [gå bra ihop] tally
matcha [gå bra ihop] match
uppfylla [tillmötesgå] comply with
möta [tillmötesgå] envisage