Söktermen moving har 6 resultat
EN Engelska SV Svenska
moving (a) [feelings] känslig (a) [feelings]
moving (a) [feelings] rörande (a) [feelings]
moving (a) [feelings] gripande (a) {n} [feelings]
moving (a) [feelings] hjärtslitande (a) [feelings]
moving (a) [feelings] som vädjar till känslorna (a) [feelings]
EN Engelska SV Svenska
moving flyttning (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för moving SV Översättningar
poignant [inspiring] (formal comovente
touching [inspiring] emocionante
thrilling [inspiring] eletrizante
stirring [inspiring] animado
emotional [inspiring] emocionante
affecting [inspiring] emocionante
tense [exciting] tenso
sensational [exciting] (informal chocante (slang)
dramatic [exciting] dramático
approaching [movement] que avança
toward [movement] para
proceeding [movement] procedimento {m}
at [movement] por
on [movement] no
stimulating [stirring] estimulante {m}
sensual [stirring] sexy
impressive [persuasive] notável {m}
glib [persuasive] superficial
cogent [persuasive] persuasivo
reasoning [persuasive] racional