Söktermen mull har 8 resultat
SV Svenska EN Engelska
mull (n) [jord] (u) soil (n) [jord] (formal)
mull (u) earth
mull (n) [jord] (u) dirt (n) [jord]
mull (u) mould
SV Synonymer för mull EN Översättningar
stoft [aska] ashes
ben [aska] n bones
kvarleva [aska] remnant
mylla [humus] (u mould
matjord [humus] (u topsoil
materia [stoft] (u matter
aska [stoft] (u ash
grav [stoft] grave
humus [jord] (u humus
jordmån [jordslag] soil (formal)
jordart [jordslag] (u soil (formal)
åkerjord [jordslag] (u farmland
lerjord [jordslag] (u clay
lera [jordslag] (u clay
grus [jordslag] n gravel
sand [jordslag] (u sand
alv [jordslag] (u elf
jord [jordslag] (u earth
mark [jordart] (u soil (formal)
EN Engelska SV Svenska
mull (n) [jord] (u) soil (n) [jord] (formal)
mull (u) earth
mull (n) [jord] (u) dirt (n) [jord]
mull (u) mould

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för mull SV Översättningar
prepare [activity] preparera
boil [activity] varböld (u)
parch [activity] förtorka
parboil [activity] förvälla
dry [activity] torr
cook [activity] kock (u)
ferment [concoct] jäsämne
brew [concoct] brygd