Söktermen mycket har 25 resultat
SV Svenska EN Engelska
mycket (a) [kvantitet] quite a lot of (a) [kvantitet]
mycket (o) [allmän] very much (o) [allmän]
mycket how much
mycket (a) [i högsta grad] uncommonly (a) [i högsta grad]
mycket (a) [kvantitet] much (a) [kvantitet]
SV Svenska EN Engelska
mycket (o) [grad] much (o) [grad]
mycket (o) [bestämning] far (o) [bestämning]
mycket (o) [oräknebar] a lot of (o) [oräknebar]
mycket a lot of
mycket (a) [kvantitet] a hell of a lot of (a) [kvantitet] (informal)
mycket (a) [kvantitet] lots of (a) [kvantitet] (informal)
mycket (a) [kvantitet] a whole lot of (a) [kvantitet]
mycket (a) [i högsta grad] most (a) [i högsta grad]
mycket (o) [grad] quite (o) [grad]
mycket (a) [i högsta grad] very (a) [i högsta grad]
mycket (o) [grad] very (o) [grad]
mycket (o) [grad] well (o) [grad]
mycket (o) [intensifierande ord] thoroughly (o) [intensifierande ord]
mycket (o) [intensifierande ord] very well (o) [intensifierande ord]
mycket (o) [grad] greatly (o) [grad]
mycket (o) [grad] seriously (o) [grad]
mycket (o) [grad] badly (o) [grad]
mycket very
mycket much
mycket lot
SV Synonymer för mycket EN Översättningar
i överflöd [en massa] оби́лие (adj)
massa [en massa] (u толпа́ (n v)
betydligt [ansenligt] изря́дно (adj adv)
ytterst [särdeles] после́дний (adj n)
långt [vida omkring] дале́че (adj adv n)
vitt [vida omkring] далеко́ (adv)