Söktermen myndighet har 8 resultat
SV Synonymer för myndighet EN Översättningar
rätt [rättighet] correctly
berättigande [rättighet] authorization
kompetens [rättighet] (u competency
förmåga [rättighet] (u faculty
legitimation [rättighet] n badge
auktoritet [rättighet] (u authority
auktorisation [rättighet] (u authorization
bemyndigande [rättighet] n assent (formal)
fullmakt [rättighet] (u power of attorney
tillåtelse [rättighet] (u sanction
tillstånd [rättighet] n state
befogenhet [rättighet] right
styrelse [herravälde] (u council
ledning [herravälde] (u circuit
inflytande [herravälde] n influence
rättighet [herravälde] (u privilege
suveränitet [herravälde] (u sovereignty
våld [herravälde] n violence
makt [herravälde] (u power
herravälde [makt] n ascendancy