Söktermen har 11 resultat
SV Svenska EN Engelska
(v) [komma till] come at (v) [komma till]
reach
(v) [föremål] reach (v) [föremål]
(v) [komma till] reach (v) [komma till]
(v) [mål] reach (v) [mål]
SV Svenska EN Engelska
(v) [mål] attain (v) [mål]
(v) [mål] arrive at (v) [mål]
(v) [komma till] find out (v) [komma till]
(v) [komma till] discover (v) [komma till]
(v) [föremål] get to (v) [föremål]
attain
SV Synonymer för EN Översättningar
få tag i [räcka] reach
ernå [uppnå] attain
vinna [uppnå] charm
träffa [hinna fatt] shoot
lätt vidröra [snudda vid] touch lightly
ta på [vidröra] affect
beröra [vidröra] concern
snudda vid [vidröra] graze
fingra på [vidröra] twiddle with
röra [vidröra] stir
räcka [sträcka sig] reach
leda [sträcka sig] manage
löpa [sträcka sig] run
[sträcka sig] leave
utbreda sig [sträcka sig] hold forth
sträcka [sträcka sig] stretch
uppnå [hinna] get
komma [hinna] n get
bli [komma fram till] get
förvärva [få] get