Söktermen har 11 resultat
SV Svenska EN Engelska
(v) [komma till] come at (v) [komma till]
 • nådd
reach
 • reached
 • reach
 • reach
 • reached
 • reached
(v) [föremål]
 • nådd
reach (v) [föremål]
 • reached
 • reach
 • reach
 • reached
 • reached
(v) [komma till]
 • nådd
reach (v) [komma till]
 • reached
 • reach
 • reach
 • reached
 • reached
(v) [mål]
 • nådd
reach (v) [mål]
 • reached
 • reach
 • reach
 • reached
 • reached
SV Svenska EN Engelska
(v) [mål]
 • nådd
attain (v) [mål]
 • attained
 • attain
 • attain
 • attained
 • attained
(v) [mål] arrive at (v) [mål]
(v) [komma till] find out (v) [komma till]
(v) [komma till]
 • nådd
discover (v) [komma till]
 • discovered
 • discover
 • discover
 • discovered
 • discovered
(v) [föremål] get to (v) [föremål]
 • nådd
attain
 • attained
 • attain
 • attain
 • attained
 • attained
SV Synonymer för EN Översättningar
vinna [uppnå] 勝利する (n v adj)
träffa [hinna fatt] デートする (n v)
beröra [vidröra] 接触する (v n)
röra [vidröra] 接触する (v n)
räcka [sträcka sig] 足る (v)
leda [sträcka sig] アンニュイ (n)
löpa [sträcka sig] 盛りがつく (n v)
[sträcka sig] 通る (v n)
sträcka [sträcka sig] 伸ばす (n)
uppnå [hinna] 達成する (v)
komma [hinna] n 到達する (v n)
bli [komma fram till] なる (...-ni naru)
förvärva [få] 得る (v)
erövra [få] 占拠する (v n)
erhålla [få] 受ける (v adj)
utverka [få] 達成する (v)
ta reda på [få fatt] 発見する (v)
gripa [få fatt] 掴む (n v adj)
[få fatt] 受ける (v adj)