Söktermen någon har 15 resultat
SV Svenska EN Engelska
någon (a) [indefinit determinant] some (a) [indefinit determinant]
någon (a) [indefinit determinant] a (a) [indefinit determinant]
någon anyone
någon (o) [indef. pron. - frågor] anyone (o) [indef. pron. - frågor]
någon (o) [indef. pron. - nekande meningar] anyone (o) [indef. pron. - nekande meningar]
SV Svenska EN Engelska
någon (o) [indef. pron. - frågor] anybody (o) [indef. pron. - frågor]
någon (o) [indef. pron. - nekande meningar] anybody (o) [indef. pron. - nekande meningar]
någon (o) [indefinit pronomen - mask.] somebody (o) [indefinit pronomen - mask.]
någon (pronoun n) [some unspecified person] somebody (pronoun n) [some unspecified person]
någon (o) [indefinit pronomen - mask.] someone (o) [indefinit pronomen - mask.]
någon (pronoun n) [some person] someone (pronoun n) [some person]
någon someone
någon some
någon anybody
någon somebody
SV Synonymer för någon EN Översättningar
de [folk] they
en [folk] juniper
somliga [folk] some
jag [folk] n I
en annan [folk] a different one
man [folk] (u they
en del [en] several
en viss [en] a certain