Söktermen någon har 15 resultat
SV Svenska EN Engelska
någon (a) [indefinit determinant] some (a) [indefinit determinant]
någon (a) [indefinit determinant] a (a) [indefinit determinant]
någon anyone
någon (o) [indef. pron. - frågor] anyone (o) [indef. pron. - frågor]
någon (o) [indef. pron. - nekande meningar] anyone (o) [indef. pron. - nekande meningar]
SV Svenska EN Engelska
någon (o) [indef. pron. - frågor] anybody (o) [indef. pron. - frågor]
någon (o) [indef. pron. - nekande meningar] anybody (o) [indef. pron. - nekande meningar]
någon (o) [indefinit pronomen - mask.] somebody (o) [indefinit pronomen - mask.]
någon (pronoun n) [some unspecified person] somebody (pronoun n) [some unspecified person]
någon (o) [indefinit pronomen - mask.] someone (o) [indefinit pronomen - mask.]
någon (pronoun n) [some person] someone (pronoun n) [some person]
någon someone
någon some
någon anybody
någon somebody
SV Synonymer för någon EN Översättningar
de [folk] あの方々 (pronoun determiner)
en [folk] 貴様 (pronoun determiner)
somliga [folk] いくつか (pronoun determiner adv)
jag [folk] n
man [folk] (u 貴様 (pronoun determiner)
en del [en] いくつか (pronoun determiner adv)