Söktermen någon har 15 resultat
SVSvenskaENEngelska
någon(a)[indefinit determinant] some(a)[indefinit determinant]
någon(a)[indefinit determinant] a(a)[indefinit determinant]
någon anyone
någon(o)[indef. pron. - frågor] anyone(o)[indef. pron. - frågor]
någon(o)[indef. pron. - nekande meningar] anyone(o)[indef. pron. - nekande meningar]
SVSvenskaENEngelska
någon(o)[indef. pron. - frågor] anybody(o)[indef. pron. - frågor]
någon(o)[indef. pron. - nekande meningar] anybody(o)[indef. pron. - nekande meningar]
någon(o)[indefinit pronomen - mask.] somebody(o)[indefinit pronomen - mask.]
någon(pronoun n)[some unspecified person] somebody(pronoun n)[some unspecified person]
någon(o)[indefinit pronomen - mask.] someone(o)[indefinit pronomen - mask.]
någon(pronoun n)[some person] someone(pronoun n)[some person]
någon someone
någon some
någon anybody
någon somebody
SVSynonymer för någonENÖversättningar
de[folk]man
en[folk]eine
somliga[folk]manche
jag[folk]nIch{n}
en annan[folk]ein anderer
man[folk](uman
en del[en]einige
en viss[en]ein gewisses