Söktermen nöd har 18 resultat
SV Svenska EN Engelska
nöd (n) [begär] (u) compulsion (n) [begär]
nöd (n) [fysisk förnimmelse] (u) suffering (n) [fysisk förnimmelse]
nöd (n) [fysisk förnimmelse] (u) pain (n) [fysisk förnimmelse]
nöd (n) [fysisk förnimmelse] (u) affliction (n) [fysisk förnimmelse]
nöd (n) [fattigdom] (u) neediness (n) [fattigdom]
SV Svenska EN Engelska
nöd (u) neediness
nöd (n) [fattigdom] (u) pennilessness (n) [fattigdom]
nöd (n) [fattigdom] (u) indigence (n) [fattigdom]
nöd (n) [fattigdom] (u) destitution (n) [fattigdom]
nöd (n) [fattigdom] (u) misery (n) [fattigdom]
nöd (n) [fattigdom] (u) distress (n) [fattigdom]
nöd (n) [fattigdom] (u) poverty (n) [fattigdom]
nöd (n) [begär] (u) need (n) [begär]
nöd (n) [begär] (u) urge (n) [begär]
nöd (n) [begär] (u) drive (n) [begär]
nöd (u) necessity
nöd (u) need
nöd (u) want
SV Synonymer för nöd EN Översättningar
fattigdom [försakelser] (u poverty
brist [försakelser] (u failing
svält [försakelser] (u famine
armod [försakelser] n penury
trångmål [svårigheter] dire straits (n)
trängande behov [brist] n dire need
umbärande [brist] n hardship
misär [brist] (u misery
uselhet [brist] (u abjection
torftighet [brist] (u neediness
olycka [nödställd belägenhet] (u unhappiness
lidande [nödställd belägenhet] n suffering
elände [nödställd belägenhet] n misery
bekymmer [nödställd belägenhet] n anxiety
nödtvång [nödläge] constaint
nödvändighet [nödläge] (u necessity
nödläge [trångmål] emergency
ofärd [olycksöde] destruction
hemsökelse [olycksöde] (u visitation
smärta [olycksöde] (u pang