Söktermen nödvändiggöra har 3 resultat
SV Svenska EN Engelska
nödvändiggöra necessitate (formal)
nödvändiggöra (v) [allmän] necessitate (v) [allmän] (formal)
nödvändiggöra (v) [allmän] require (v) [allmän]
SV Synonymer för nödvändiggöra EN Översättningar
tvinga fram [driva fram] compel observance
kräva [driva fram] claim
medföra [driva fram] bring with one
behöva [tarva] need
erfordra [tarva] require
framtvinga [tarva] extort
pålägga [tarva] impose
kosta [tarva] set back
påkalla [fordra] request
tarva [fordra] require