Söktermen natural har 7 resultat
EN Engelska SV Svenska
natural (a) [substance] (a) [substance]
natural (a) [general] naturlig (a) [general]
natural (a) [science] fysikalisk (a) [science]
natural (a) [behavior] okonstlad (a) [behavior]
natural (a) [behavior] spontan (a) [behavior]
EN Engelska SV Svenska
natural (a) [substance] obearbetad (a) [substance]
natural (a) [substance] naturell (a) [substance]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för natural SV Översättningar
fatherless [illegitimate] faderlös
false [illegitimate] osann
bastard [illegitimate] skitstövel
bodily [physical condition] lekamlig
corporeal [physical condition] kroppslig
fleshly [physical condition] köttslig
carnal [physical condition] sexuell
base [physical condition] bas (u)
animal [physical condition] djur {n}
unrefined [artless] oraffinerad
direct [artless] omedelbar
unaffected [artless] opåverkad
unsophisticated [artless] naturlig
unassuming [artless] anspråkslös
earthy [artless] färdig
bona fide [genuine] i god tro
sincere [genuine] uppriktig
truthful [genuine] sannfärdig
true [genuine] sann
plain [genuine] vanlig