Söktermen negative har 9 resultat
EN Engelska SV Svenska
negative (n) [answer] nekande (n) {n} [answer]
negative (a) [answer] nekande (a) {n} [answer]
negative baksida (u)
negative (a) [answer] avvisande (a) {n} [answer]
negative (a) [electricity] negativ (a) {n} [electricity]
EN Engelska SV Svenska
negative (a) [mathematics] negativ (a) {n} [mathematics]
negative (n) [photography] negativ (n) {n} [photography]
negative (n) [mathematics] negativ storhet (n) [mathematics] (u)
negative negativa

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för negative SV Översättningar
unlucky [inauspicious] oturliga
detrimental [inauspicious] skadlig
disastrous [inauspicious] ödesdiger
catastrophic [inauspicious] ödesdiger
adverse [inauspicious] (formal som är rakt emot
dubious [pessimistic] tvivelaktig
sceptical [pessimistic] skeptisk
fatalistic [pessimistic] fatalistisk
opposing [contrary] motarbetande
disapproving [contrary] vederläggande
contradictory [contrary] kontradiktorisk
refutation [refusal] gendrivning (u)
denial [refusal] avslag {n}
disavowal [refusal] bestridande {n}
contradiction [refusal] motsats (u)
film [developed film] film (u)
plate [developed film] plåt
image [developed film] spegelbild (u)
picture [developed film] porträtt {n}
print [developed film] skriva med tryckstil