Söktermen neutralize har 5 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
neutralize (v) [disadvantage]
 • neutralized
 • neutralize
 • neutralize
 • neutralized
 • neutralized
kompensera (v) [disadvantage]
 • kompenserad
neutralize (v) [disadvantage]
 • neutralized
 • neutralize
 • neutralize
 • neutralized
 • neutralized
uppväga (v) [disadvantage]
 • uppvägd
neutralize (v) [disadvantage]
 • neutralized
 • neutralize
 • neutralize
 • neutralized
 • neutralized
utjämna (v) [disadvantage]
 • utjämnad
neutralize (v) [chemistry]
 • neutralized
 • neutralize
 • neutralize
 • neutralized
 • neutralized
neutralisera (v) [chemistry]
 • neutraliserad
neutralize (v) [effect]
 • neutralized
 • neutralize
 • neutralize
 • neutralized
 • neutralized
neutralisera (v) [effect]
 • neutraliserad

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för neutralize SV Översättningar
annul [action] upphäva
void [action] tom
invalidate [action] motbevisa
nullify [action] ogiltigförklara
vacate [action] (formal tömma
overrule [action] upphäva
cancel [action] avboka
counterbalance [make up for] balans (u)
counteract [make up for] motverka
counterpoise [make up for] balans (u)
offset [make up for] utjämna
compensate [make up for] återbetala
subjugate [demilitarize] underkuva
disarm [demilitarize] avväpna
repeal [neutralise] avskaffa
negate [neutralise] förneka
redress [neutralise] (formal gottgörelse (u)
frustrate [neutralise] svika
retract [neutralise] dra tillbaka
demilitarize [disarm] demilitarisera