Söktermen not har 15 resultat
SV Svenska EN Engelska
not (n) [böcker] (u) annotation (n) [böcker]
not (n) [böcker] (u) note (n) [böcker]
not (n) [musik] (u) note (n) [musik]
not (n) [böcker] (u) remark (n) [böcker]
not (n) [böcker] (u) comment (n) [böcker]
SV Svenska EN Engelska
not (n) [musik] (u) tone (n) [musik]
not (u) footnote
not (n) [musik] (u) musical note (n) [musik]
not (n v) [fishing net] (u) seine (n v) [fishing net]
not (u) note
not (u) memorandum
SV Synonymer för not EN Översättningar
minneslista [promemoria] (u memo
erinran [promemoria] exhortation
meddelande [promemoria] n errand
sammanfattning [promemoria] (u summary
memorandum [promemoria] n memorandum
trål [fisknät] (u dredge
sköt [fisknät] shot
garn [fisknät] n yarn
nät [fisknät] n grid
promemoria [skrivelse] memorandum
anmärkning [anteckning] (u animadversion
förklaring [anteckning] (u explanation
hänvisning [anteckning] (u reference
tillägg [anteckning] n add-on
fotnot [anteckning] (u footnote
upplysning [anteckning] (u enlightenment
kommentar [anteckning] (u comment
fisknät [vad] n net
ränna [skåra] (u trench
musik [noter] (u music
EN Engelska SV Svenska
not inte
not (o) [general] inte (o) [general]
not ej
not icke