Söktermen not including har 7 resultat
EN Engelska SV Svenska
not including (o) [except] frånsett (o) [except]
not including (o) [except] utom (o) [except]
not including (o) [except] undantagandes (o) [except]
not including (o) [without] exklusive (o) [without]
not including (o) [without] inte inberäknad (o) [without]
EN Engelska SV Svenska
not including (o) [without] med undantag av (o) [without]
not including (o) [without] oberäknat (o) [without]

EN SV Översättningar för not

EN SV Översättningar för including

including (o) [general] med (o) [general]
including (a) [general] inberäknad (a) [general]
including (o) [general] inberäknad (o) [general]
including (a) [general] inklusive (a) [general]
including (o) [general] inklusive (o) [general]
including (o) [general] medberäknad (o) [general]
including inkluderande