Söktermen note har 24 resultat
ENEngelskaSVSvenska
note(v)[attention] lägga märke till(v)[attention]
note ton(u)
note(n)[banking] skuldsedel(n)[banking](u)
note(n)[writing] notering(n)[writing](u)
note biljett(u)
ENEngelskaSVSvenska
note(n)[message] kort brev(n){n}[message]
note(v)[observe]
 • noted
 • note
 • note
 • noted
 • noted
notera(v)[observe]
 • noterad
note(v)[observe]
 • noted
 • note
 • note
 • noted
 • noted
iaktta(v)[observe]
 • iakttagen
note
 • noted
 • note
 • note
 • noted
 • noted
anteckna
 • antecknad
note(v)[observe]
 • noted
 • note
 • note
 • noted
 • noted
observera(v)[observe]
 • observerad
note(v)[attention]
 • noted
 • note
 • note
 • noted
 • noted
observera(v)[attention]
 • observerad
note(v)[observe] lägga märke till(v)[observe]
note(v)[attention]
 • noted
 • note
 • note
 • noted
 • noted
märka(v)[attention]
 • märkt
note(v)[remark]
 • noted
 • note
 • note
 • noted
 • noted
påpeka(v)[remark]
 • påpekad
note(v)[observe]
 • noted
 • note
 • note
 • noted
 • noted
beakta(v)[observe]
 • beaktad
note(n)[books] anmärkning(n)[books](u)
note(n)[books] kommentar(n)[books](u)
note(n)[music] not(n)[music](u)
note(n)[books] not(n)[books](u)
note not(u)
note(n)[writing] anteckning(n)[writing](u)
note(n)[books] anteckning(n)[books](u)
note(v)[remark]
 • noted
 • note
 • note
 • noted
 • noted
framhålla(v)[remark]
 • framhållen
note(v)[observe]
 • noted
 • note
 • note
 • noted
 • noted
märka(v)[observe]
 • märkt

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för noteSVÖversättningar
commentary[speech]referat{n}
explanation[speech]räkenskap(u)
annotation[speech]anmärkning(u)
assessment[speech]beskattning(u)
comment[speech]förse med förklarande noter
criticism[speech]anmärkning(u)
critique[speech]recension(u)
message[thing]bud{n}
summary[thing]översikt(u)
memorandum[thing]promemoria
chit[thing]intyg
letter[thing]skrivelse
minute[thing]minut(u)
notation[thing]beteckningssätt
footnote[thing]fotnot(u)
iou[finance]skuldförbindelse
bill[finance]program{n}
paper money[finance]sedlar(up)
fame[property]kändisskap(n v)
celebrity[property]celebritet(u)