Söktermen notice har 20 resultat
EN Engelska SV Svenska
notice (n) [attention] kännedom (n) [attention] (u)
notice
 • noticed
 • notice
 • notice
 • noticed
 • noticed
iakttaga
 • iakttagen
notice (n) [writing] skriftlig kungörelse (n) [writing] (u)
notice (n) [words] underrättelse (n) [words] (u)
notice (n) [words] meddelande (n) {n} [words]
EN Engelska SV Svenska
notice (n) [employment] uppsägning (n) [employment] (u)
notice kungörelse (u)
notice (v) [sense perception] varsebli (v) [sense perception]
notice (v) [sense perception]
 • noticed
 • notice
 • notice
 • noticed
 • noticed
skönja (v) [sense perception]
 • skönjd
notice (v) [sense perception]
 • noticed
 • notice
 • notice
 • noticed
 • noticed
urskilja (v) [sense perception]
 • urskild
notice (v) [sense perception]
 • noticed
 • notice
 • notice
 • noticed
 • noticed
märka (v) [sense perception]
 • märkt
notice (v) [sense perception]
 • noticed
 • notice
 • notice
 • noticed
 • noticed
observera (v) [sense perception]
 • observerad
notice (v) [sense perception]
 • noticed
 • notice
 • notice
 • noticed
 • noticed
upptäcka (v) [sense perception]
 • upptäckt
notice anslag {n}
notice (n) [written announcement] annons (n) [written announcement] (u)
notice (n) [warning] förvarning (n) [warning] (u)
notice (n) [warning] varsel (n) {n} [warning]
notice (v) [sense perception]
 • noticed
 • notice
 • notice
 • noticed
 • noticed
uppmärksamma (v) [sense perception]
 • uppmärksammad
notice (n) [employment] avskedande (n) {n} [employment]
notice (n) [employment] avsked (n) {n} [employment]

Engelska Svenska översättingar