Söktermen notice har 20 resultat
ENEngelskaSVSvenska
notice(n)[attention] kännedom(n)[attention](u)
notice
 • noticed
 • notice
 • notice
 • noticed
 • noticed
iakttaga
 • iakttagen
notice(n)[writing] skriftlig kungörelse(n)[writing](u)
notice(n)[words] underrättelse(n)[words](u)
notice(n)[words] meddelande(n){n}[words]
ENEngelskaSVSvenska
notice(n)[employment] uppsägning(n)[employment](u)
notice kungörelse(u)
notice(v)[sense perception] varsebli(v)[sense perception]
notice(v)[sense perception]
 • noticed
 • notice
 • notice
 • noticed
 • noticed
skönja(v)[sense perception]
 • skönjd
notice(v)[sense perception]
 • noticed
 • notice
 • notice
 • noticed
 • noticed
urskilja(v)[sense perception]
 • urskild
notice(v)[sense perception]
 • noticed
 • notice
 • notice
 • noticed
 • noticed
märka(v)[sense perception]
 • märkt
notice(v)[sense perception]
 • noticed
 • notice
 • notice
 • noticed
 • noticed
observera(v)[sense perception]
 • observerad
notice(v)[sense perception]
 • noticed
 • notice
 • notice
 • noticed
 • noticed
upptäcka(v)[sense perception]
 • upptäckt
notice anslag{n}
notice(n)[written announcement] annons(n)[written announcement](u)
notice(n)[warning] förvarning(n)[warning](u)
notice(n)[warning] varsel(n){n}[warning]
notice(v)[sense perception]
 • noticed
 • notice
 • notice
 • noticed
 • noticed
uppmärksamma(v)[sense perception]
 • uppmärksammad
notice(n)[employment] avskedande(n){n}[employment]
notice(n)[employment] avsked(n){n}[employment]

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för noticeSVÖversättningar
tact[observance]taktfullhet(u)
observation[observance]yttrande{n}
regard[observance]betrakta
reflection[observance]återsken
thoughtfulness[observance]omtänksamhet(u)
attention[observance]tillsyn(u)
counsel[warning]rådplägning
caution[warning]varsamhet(u)
advice[warning]avi
exhortation[warning]erinran
admonition[warning](formalförmaning(u)
endorsement[announcement]endossement{n}
publicity[announcement]offentlighet
broadside[announcement]bredsida(u)
handbill[announcement]affisch(u)
advertisement[announcement]reklam(u)
consideration[perception]omtanke(u)
heed[perception]bekymra sig om
note[perception]ton(u)
warning[indication]varning(u)