Söktermen numb har 8 resultat
ENEngelskaSVSvenska
numb(a)[medicine] domnad(a)[medicine]
numb(v)[medicine] göra stel(v)[medicine]
numb(v)[medicine] göra okänslig(v)[medicine]
numb(a)[medicine] i domning(a)[medicine]
numb(a)[medicine] avdomnad(a)[medicine]
ENEngelskaSVSvenska
numb(a)[cold] stelfrusen(a)[cold]
numb(a)[medicine] känslolös(a)[medicine]
numb stel

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för numbSVÖversättningar
soften[dull]avhärda
desensitize[dull]avtrubba
deaden[dull]dämpa
diminish[dull]minska
blunt[dull]tvär
shivering[characterisitc]darrande
benumbed[characterisitc]stelfrusen
chilly[characterisitc]kylig
cold[characterisitc]frusen
apathetic[characteristic]apatisk
callous[characteristic]hjärtlös
cool[characteristic]kallt
frigid[characteristic]kylig
dead[characteristic]dåd
detached[indifferent]frånskild
disinterested[indifferent]ojävig
aloof[indifferent]på avstånd
listless[indifferent]liknöjd
lethargic[indifferent]dvallik
unfeeling[anaesthetised]käslolös