Söktermen numb har 8 resultat
EN Engelska SV Svenska
numb (a) [medicine] domnad (a) [medicine]
numb (v) [medicine] göra stel (v) [medicine]
numb (v) [medicine] göra okänslig (v) [medicine]
numb (a) [medicine] i domning (a) [medicine]
numb (a) [medicine] avdomnad (a) [medicine]
EN Engelska SV Svenska
numb (a) [cold] stelfrusen (a) [cold]
numb (a) [medicine] känslolös (a) [medicine]
numb stel

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för numb SV Översättningar
soften [dull] avhärda
desensitize [dull] avtrubba
deaden [dull] dämpa
diminish [dull] minska
blunt [dull] tvär
shivering [characterisitc] darrande
benumbed [characterisitc] stelfrusen
chilly [characterisitc] kylig
cold [characterisitc] frusen
apathetic [characteristic] apatisk
callous [characteristic] hjärtlös
cool [characteristic] kallt
frigid [characteristic] kylig
dead [characteristic] dåd
detached [indifferent] frånskild
disinterested [indifferent] ojävig
aloof [indifferent] på avstånd
listless [indifferent] liknöjd
lethargic [indifferent] dvallik
unfeeling [anaesthetised] käslolös