Söktermen nyhet har 13 resultat
SV Svenska EN Engelska
nyhet (u) novelty
nyhet (n) [kvalitet] (u) novelty (n) [kvalitet]
nyhet (n) [mode] (u) novelty (n) [mode]
nyhet (n) [uppfinning] (u) novelty (n) [uppfinning]
nyhet (n) [uppfinning] (u) innovation (n) [uppfinning]
SV Svenska EN Engelska
nyhet (u) news
nyhet (n) [fakta] (u) news (n) [fakta]
nyhet (n) [mode] (u) fad (n) [mode] (informal)
nyhet (n) [mode] (u) craze (n) [mode]
nyhet (n) [mode] (u) in-thing (n) [mode]
nyhet (n) [kvalitet] (u) newness (n) [kvalitet]
nyhet (n) [nyheter] (u) piece of news (n) [nyheter]
nyhet (n) [nyheter] (u) bit of news (n) [nyheter]
SV Synonymer för nyhet EN Översättningar
meddelande [information] n весть (n v)
upplysning [information] (u просветление (n)
uppgift [information] (u фу́нкция (n)
rapport [information] (u репо́рт (v n)
kommuniké [information] (u коммюнике́ (n)
kungörelse [information] (u эдикт (n)
tillkännagivande [information] n деклара́ция (n)
tidender [information] (up ве́сти (n)
bud [information] n ста́вка (n v)
delgivning [information] уведомление
innovation [nymodighet] инновация
telegram [meddelande] n телегра́мма (n v)
post [meddelande] (u за́пись (n)
artikel [meddelande] (u за́пись (n)
sensation [meddelande] (u чу́вство (n)
godbit [meddelande] (u ла́комство (n adj)
skvaller [meddelande] n болтовня́ (v n)
förändring [reform] (u переме́на (n v)
bomb [uppseendeväckande händelse] (u бо́мба (n v)
chock [uppseendeväckande händelse] n шведские ша́хматы (n)