Söktermen nytta har 14 resultat
SV Svenska EN Engelska
nytta (n) [vikt] (u)
 • nyttad
value (n) [vikt]
 • valued
 • value
 • value
 • valued
 • valued
nytta (n) [användbarhet] (u)
 • nyttad
use (n) [användbarhet]
 • used
 • use
 • use
 • used
 • used
nytta (n) [syfte] (u)
 • nyttad
use (n) [syfte]
 • used
 • use
 • use
 • used
 • used
nytta (n) [vikt] (u)
 • nyttad
use (n) [vikt]
 • used
 • use
 • use
 • used
 • used
nytta (n) [fördel] (u)
 • nyttad
benefit (n) [fördel]
 • benefited
 • benefit
 • benefit
 • benefited
 • benefited
SV Svenska EN Engelska
nytta (n) [fördel] (u)
 • nyttad
gain (n) [fördel]
 • gained
 • gain
 • gain
 • gained
 • gained
nytta (n) [användbarhet] (u) usefulness (n) [användbarhet]
nytta (u) utility (formal)
nytta (n) [användbarhet] (u) utility (n) [användbarhet] (formal)
nytta (u) good
nytta (n) [fördel] (u)
 • nyttad
profit (n) [fördel]
 • profited
 • profit
 • profit
 • profited
 • profited
nytta (u)
 • nyttad
advantage
 • advantaged
 • advantage
 • advantage
 • advantaged
 • advantaged
nytta (n) [fördel] (u)
 • nyttad
advantage (n) [fördel]
 • advantaged
 • advantage
 • advantage
 • advantaged
 • advantaged
nytta (n) [syfte] (u)
 • nyttad
point (n) [syfte]
 • pointed
 • point
 • point
 • pointed
 • pointed
SV Synonymer för nytta EN Översättningar
bistå [vara till hjälp] assist
gagna [vara till hjälp] serve
båta [vara till hjälp] avail (literature)
tjäna [vara till hjälp] serve
vara till nytta [tjäna ngt till] avail (literature)
hjälpa [tjäna ngt till] succour
fördel [fromma] (u advantage
gagn [fromma] n benefit
hjälp [fromma] (u aid
resultat [kontenta] n result
utbyte [kontenta] n yield
behållning [kontenta] profit
intresse [vinst] n interest
tjänst [gagn] (u favor
bistånd [gagn] n grace
bästa [gagn] choice
förmån [gagn] (u boon (formal)
verkan [gagn] (invariable effect
användbarhet [brukbarhet] (u applicability
användning [brukbarhet] (u use