Söktermen obligation har 8 resultat
SV Svenska EN Engelska
obligation (u) bond
obligation (n) [finans] (u) bond (n) [finans]
SV Synonymer för obligation EN Översättningar
värdepapper [skuldförbindelse] n titre {m}
skyldighet [förpliktelse] (u service {m}
plikt [förpliktelse] (u service {m}
uppgift [skyldighet] (u fonction {f}
fordran [skyldighet] n demande d'indemnité {f}
krav [skyldighet] n besoin {m}
förbindelse [skyldighet] (u connexion {f}
växel [aktie] (u vitesse {f}
check [aktie] (u chèque {m}
EN Engelska SV Svenska
obligation (n) [activity] uppdrag (n) {n} [activity]
obligation (n) [activity] uppgift (n) [activity] (u)
obligation (n) [activity] plikt (n) [activity] (u)
obligation (n) [activity] förpliktelse (n) [activity] (u)
obligation (n) [duty] förpliktelse (n) [duty] (u)
obligation skyldighet (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för obligation SV Översättningar
necessity [need] necessidade {f}
prerequisite [need] pré-requisito {m}
demand [need] procurao
requisite [need] requisitoo
claim [need] reclamação {f}
requirement [need] requisição
deal [agreement] tratarsuperficialmente
understanding [agreement] compreensão {f}
covenant [agreement] promessa {f}
pact [agreement] pactoo
compact [agreement] (formal pacto {m}
contract [agreement] contratoia
debit [responsibility] débitooo enigma
detriment [responsibility] (formal detrimento {m}
account [responsibility] soma {f}
loss [responsibility] prejudicial
loan [responsibility] empréstimoo
lien [responsibility] penhorana
expense [responsibility] dispêndiol
job [duty] trabalhoar