Söktermen obscure har 21 resultat
EN Engelska SV Svenska
obscure (a) [language] indirekt (a) [language]
obscure förmörka
obscure fördunkla
obscure (a) [vague] oviss (a) [vague]
obscure oklar
EN Engelska SV Svenska
obscure (a) [vague] vag (a) [vague]
obscure (a) [person] okänd (a) [person]
obscure (a) [vague] otydlig (a) [vague]
obscure grumlig
obscure (a) [language] vagt (a) [language]
obscure (a) [language] oklart (a) [language]
obscure (a) [abstruse] djup (a) {n} [abstruse]
obscure (a) [lighting] mörk (a) [lighting]
obscure (a) [language] svävande (a) [language]
obscure (a) [language] kringgående (a) {n} [language]
obscure (a) [person] obskyr (a) [person]
obscure (a) [abstruse] obskyr (a) [abstruse]
obscure (a) [abstruse] fördold (a) [abstruse]
obscure (a) [lighting] dunkel (a) {n} [lighting]
obscure (a) [abstruse] dunkel (a) {n} [abstruse]
obscure (a) [abstruse] svårfattlig (a) [abstruse]

Engelska Svenska översättingar