Söktermen observe har 22 resultat
EN Engelska SV Svenska
observe (v) [person]
 • observed
 • observe
 • observe
 • observed
 • observed
observera (v) [person]
 • observerad
observe
 • observed
 • observe
 • observe
 • observed
 • observed
iakttaga
 • iakttagen
observe (v) [note]
 • observed
 • observe
 • observe
 • observed
 • observed
notera (v) [note]
 • noterad
observe (v) [attention]
 • observed
 • observe
 • observe
 • observed
 • observed
studera (v) [attention]
 • studerad
observe (v) [remark]
 • observed
 • observe
 • observe
 • observed
 • observed
iaktta (v) [remark]
 • iakttagen
EN Engelska SV Svenska
observe (v) [person]
 • observed
 • observe
 • observe
 • observed
 • observed
iaktta (v) [person]
 • iakttagen
observe (v) [criticism]
 • observed
 • observe
 • observe
 • observed
 • observed
anmärka (v) [criticism]
 • anmärkt
observe varsebli
observe (v) [rules]
 • observed
 • observe
 • observe
 • observed
 • observed
efterleva (v) [rules]
 • efterlevd
observe (v) [sense perception]
 • observed
 • observe
 • observe
 • observed
 • observed
observera (v) [sense perception]
 • observerad
observe (v) [remark]
 • observed
 • observe
 • observe
 • observed
 • observed
observera (v) [remark]
 • observerad
observe (v) [attention]
 • observed
 • observe
 • observe
 • observed
 • observed
märka (v) [attention]
 • märkt
observe (v) [attention]
 • observed
 • observe
 • observe
 • observed
 • observed
observera (v) [attention]
 • observerad
observe (v) [note] lägga märke till (v) [note]
observe (v) [attention] lägga märke till (v) [attention]
observe (v) [note]
 • observed
 • observe
 • observe
 • observed
 • observed
beakta (v) [note]
 • beaktad
observe (v) [rules]
 • observed
 • observe
 • observe
 • observed
 • observed
följa (v) [rules]
 • följd
observe
 • observed
 • observe
 • observe
 • observed
 • observed
betrakta
 • betraktad
observe (v) [sense perception]
 • observed
 • observe
 • observe
 • observed
 • observed
uppmärksamma (v) [sense perception]
 • uppmärksammad
observe (v) [sense perception]
 • observed
 • observe
 • observe
 • observed
 • observed
märka (v) [sense perception]
 • märkt
observe (v) [remark]
 • observed
 • observe
 • observe
 • observed
 • observed
märka (v) [remark]
 • märkt
observe (v) [note]
 • observed
 • observe
 • observe
 • observed
 • observed
märka (v) [note]
 • märkt

Engelska Svenska översättingar