Söktermen obstruction har 9 resultat
EN Engelska SV Svenska
obstruction (n) [barrier] barriär (n) [barrier] (u)
obstruction hinder {n}
obstruction (n) [barrier] hinder (n) {n} [barrier]
obstruction (n) [hindrance] hinder (n) {n} [hindrance]
obstruction (n) [blockage] blockering (n) [blockage] (u)
EN Engelska SV Svenska
obstruction (n) [blockage] tilltäppning (n) [blockage] (u)
obstruction (n) [hindrance] motighet (n) [hindrance] (u)
obstruction (n) [hindrance] spärr (n) [hindrance] (u)
obstruction (n) [blockage] stopp (n) {n} [blockage]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för obstruction SV Översättningar
check [stop] passa
stay [stop] hålla sig
deterrent [stop] avskräckningsvapen (adj n)
halt [stop] rast (u)
hindrance [stop] spärr (u)
interruption [stop] uppehåll {n}
arrest [stop] häkta
interference [obstacle] störningar
hitch [obstacle] ryck {n}
restriction [obstacle] restriktion (u)
impediment [obstacle] talfel {n}
catch [impediment] hake (u)
obstacle [impediment] hinder {n}
difficulty [impediment] svårighet (u)
block [impediment] kvarter {n}
barricade [barrier] barrikad (u)
fence [barrier] staket {n}
blockade [barrier] blockad (u)
hurdle [barrier] stängsel {n}
damper [deterrent] dämpare (u)