Söktermen obtain har 14 resultat
EN Engelska SV Svenska
obtain
 • obtained
 • obtain
 • obtain
 • obtained
 • obtained
skaffa
 • skaffad
obtain (v) [information] få fram (v) [information]
obtain (v) [acquire]
 • obtained
 • obtain
 • obtain
 • obtained
 • obtained
(v) [acquire]
 • fången
obtain (v) [information] locka fram (v) [information]
obtain (v) [acquire]
 • obtained
 • obtain
 • obtain
 • obtained
 • obtained
förvärva (v) [acquire]
 • förvärvad
EN Engelska SV Svenska
obtain (v) [acquire] skaffa sig (v) [acquire]
obtain (v) [acquire]
 • obtained
 • obtain
 • obtain
 • obtained
 • obtained
uppnå (v) [acquire]
 • uppnådd
obtain (v) [secure]
 • obtained
 • obtain
 • obtain
 • obtained
 • obtained
uppnå (v) [secure]
 • uppnådd
obtain
 • obtained
 • obtain
 • obtain
 • obtained
 • obtained
erhålla
 • erhållen
obtain (v) [habit]
 • obtained
 • obtain
 • obtain
 • obtained
 • obtained
gälla (v) [habit]
 • gälld
obtain (v) [secure]
 • obtained
 • obtain
 • obtain
 • obtained
 • obtained
ernå (v) [secure]
 • ernådd
obtain
 • obtained
 • obtain
 • obtain
 • obtained
 • obtained
vinna
 • vunnen
obtain (v) [habit] vara i bruk (v) [habit]
obtain
 • obtained
 • obtain
 • obtain
 • obtained
 • obtained
anskaffa
 • anskaffad

Engelska Svenska översättingar