Söktermen occupy har 12 resultat
EN Engelska SV Svenska
occupy (v) [time]
 • occupied
 • occupy
 • occupy
 • occupied
 • occupied
uppta (v) [time]
 • upptagen
occupy (v) [activity]
 • occupied
 • occupy
 • occupy
 • occupied
 • occupied
sysselsätta (v) [activity]
 • sysselsatt
occupy (v) [job]
 • occupied
 • occupy
 • occupy
 • occupied
 • occupied
sysselsätta (v) [job]
 • sysselsatt
occupy (v) [time]
 • occupied
 • occupy
 • occupy
 • occupied
 • occupied
sysselsätta (v) [time]
 • sysselsatt
occupy (v) [military]
 • occupied
 • occupy
 • occupy
 • occupied
 • occupied
inta (v) [military]
 • intagen
EN Engelska SV Svenska
occupy
 • occupied
 • occupy
 • occupy
 • occupied
 • occupied
intaga
 • intagen
occupy (v) [house]
 • occupied
 • occupy
 • occupy
 • occupied
 • occupied
bebo (v) [house]
 • bebodd
occupy (v) [house] bo i (v) [house]
occupy (v) [military]
 • occupied
 • occupy
 • occupy
 • occupied
 • occupied
ockupera (v) [military]
 • ockuperad
occupy
 • occupied
 • occupy
 • occupy
 • occupied
 • occupied
besitta
 • besutten
occupy
 • occupied
 • occupy
 • occupy
 • occupied
 • occupied
besätta
 • besatt
occupy
 • occupied
 • occupy
 • occupy
 • occupied
 • occupied
upptaga
 • upptagen

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för occupy SV Översättningar
attract [action] ådra sig
capture [action] kap {n}
absorb [action] påtaga
catch [action] hake (u)
engage [action] koppla in
rivet [action] nit (u)
secure [action] betrygga
arrest [action] häkta
house [inhabit] hysa
abide [inhabit] vänta
sit [inhabit] sitta
live [inhabit] vistas
reside [inhabit] (formal vistas
stay [inhabit] hålla sig
dwell [inhabit] (literature leva
have [possession] har
possess [possession] inneha
retain [possession] ha i behåll
keep [possession] utfodra
own [possession] egen