Söktermen occupy har 12 resultat
EN Engelska SV Svenska
occupy (v) [time] uppta (v) [time]
occupy (v) [activity] sysselsätta (v) [activity]
occupy (v) [job] sysselsätta (v) [job]
occupy (v) [time] sysselsätta (v) [time]
occupy (v) [military] inta (v) [military]
EN Engelska SV Svenska
occupy intaga
occupy (v) [house] bebo (v) [house]
occupy (v) [house] bo i (v) [house]
occupy (v) [military] ockupera (v) [military]
occupy besitta
occupy besätta
occupy upptaga

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för occupy SV Översättningar
attract [action] ådra sig
capture [action] kap {n}
absorb [action] påtaga
catch [action] hake (u)
engage [action] koppla in
rivet [action] nit (u)
secure [action] betrygga
arrest [action] häkta
house [inhabit] hysa
abide [inhabit] vänta
sit [inhabit] sitta
live [inhabit] vistas
reside [inhabit] (formal vistas
stay [inhabit] hålla sig
dwell [inhabit] (literature leva
have [possession] har
possess [possession] inneha
retain [possession] ha i behåll
keep [possession] utfodra
own [possession] egen