Söktermen of har 11 resultat
EN Engelska SV Svenska
of (o) [general] för (o) [general]
of (o) [general] till (o) [general]
of (o) [possession] (o) [possession]
of (o) [books] av (o) [books]
of (o) [material] av (o) [material]
EN Engelska SV Svenska
of (o) [possession] av (o) [possession]
of (o) [origin] från (o) [origin]
of (o) [general] med (o) [general]
of (o) [material] gjord av (o) [material]
of (o) [time] i (o) [time]
of -s

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för of SV Översättningar
with regard to [concerning] odnośnie do czegoś
about [concerning] dookoła
concerning [part of speech] odnośnie do czegoś
regarding [about] względem