Söktermen of course har 9 resultat
EN Engelska SV Svenska
of course (o) [conviction] otvivelaktigt (o) [conviction]
of course (o) [conviction] bestämt (o) [conviction]
of course (o) [conviction] säkert (o) [conviction]
of course (o) [conviction] med visshet (o) [conviction]
of course (o) [conviction] självklart (o) [conviction]

EN SV Översättningar för of

of (o) [general] för (o) [general]
of (o) [general] till (o) [general]
of (o) [possession] (o) [possession]
of (o) [books] av (o) [books]
of (o) [material] av (o) [material]
of (o) [possession] av (o) [possession]
of (o) [origin] från (o) [origin]
of (o) [general] med (o) [general]
of (o) [material] gjord av (o) [material]
of (o) [time] i (o) [time]

EN SV Översättningar för course

course (n) [development] gång (n) [development] (u)
course bana (u)
course (n) [orientation] riktning (n) [orientation] (u)
course (n) [direction] kurs (n) [direction] (u)
course (n) [nautical] kurs (n) [nautical] (u)
course (n) [orientation] kurs (n) [orientation] (u)
course (n) [schools - universities] kurs (n) [schools - universities] (u)
course (n) [schools - universities] studiegång (n) [schools - universities] (u)
course (n) [development] förlopp (n) {n} [development]
course (n) [river] lopp (n) {n} [river]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för of course SV Översättningar
certainly [expression of pleasure] visst
splendid [expression of pleasure] präktig
thank you [expression of pleasure] tack {n}
excellent [expression of pleasure] utmärkt
by all means [expression of pleasure] visst
delighted [expression of pleasure] tillfreds
yes [surely] jo
evidently [surely] påtagligen
obviously [surely] påtagligen
naturally [absolutely] naturligtvis