Söktermen off the subject har 2 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
off the subject (a) [subject] irrelevant (a) [subject]
off the subject (a) [subject] ovidkommande (a) [subject]

EN SV Översättningar för off

EN SV Översättningar för the

the (o) [definite article] det (o) [definite article]
the den
the (o) [definite article] den (o) [definite article]
the trokoloren
the (o) [definite article] de (o) [definite article]
the tull (u)
the vänstern (invariable)
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] ju (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] desto (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the vintergatan

EN SV Översättningar för subject

subject (n) [reason] (formal) föremål (n) {n} [reason]
subject (v) [people] (formal)
 • subjected
 • subject
 • subject
 • subjected
 • subjected
betvinga (v) [people]
 • betvingad
subject (v) [people] (formal)
 • subjected
 • subject
 • subject
 • subjected
 • subjected
underkuva (v) [people]
 • underkuvad
subject (n) [discussion] (formal) ämne (n) {n} [discussion]
subject (n) [science] (formal) ämne (n) {n} [science]
subject (n) [topic] (formal) ämne (n) {n} [topic]
subject (n) [writing] (formal) ämne (n) {n} [writing]
subject (n) [topic] (formal) tema (n) {n} [topic]
subject (n) [writing] (formal) tema (n) {n} [writing]
subject (n) [linguistics] (formal) subjekt (n) {n} [linguistics]