Söktermen ogiltig har 6 resultat
SV Svenska EN Engelska
ogiltig void
ogiltig (a) [rättsvetenskap] void (a) [rättsvetenskap]
ogiltig (a) [rättsvetenskap] null (a) [rättsvetenskap]
ogiltig (a) [rättsvetenskap] null and void (a) [rättsvetenskap]
ogiltig (a) [rättsvetenskap] invalid (a) [rättsvetenskap]
SV Svenska EN Engelska
ogiltig invalid
SV Synonymer för ogiltig EN Översättningar
ogiltig [utgången] (a) void
förfallen [utgången] (a) dilapidated
upphävd [utgången] rescinded
kraftlös [utgången] (a) limp
slut [förbi] (a) {n} exhausted
ute [förbi] (o) outside
förgången [förbi] (a) bygone
betydelselös [likgiltig] (a) insignificant
oväsentlig [likgiltig] (a) insignificant
ovidkommande [likgiltig] (a) irrelevant
omotiverad [likgiltig] (a) unmotivated
irrelevant [likgiltig] (a) irrelevant
omodern [ej gällande] (a) superannuated
föråldrad [ej gällande] (a) outworn
ålderdomlig [ej gällande] (a) archaic
förlegad [ej gällande] old