Söktermen ohöljd har 6 resultat
SV Svenska EN Engelska
ohöljd (a) [uppförande] open (a) [uppförande]
ohöljd (a) [uppförande] straightforward (a) [uppförande]
ohöljd (a) [uppförande] candid (a) [uppförande]
ohöljd (a) [uppförande] unconcealed (a) [uppförande]
ohöljd (a) [uppförande] undisguised (a) [uppförande]
SV Svenska EN Engelska
ohöljd (a) [uppförande] barefaced (a) [uppförande]
SV Synonymer för ohöljd EN Översättningar
klar [lätt att uppfatta] limpid
skarp [lätt att uppfatta] sharp
enkel [lätt att uppfatta] easy
distinkt [lätt att uppfatta] plainly
påfallande [lätt att uppfatta] remarkable
markant [lätt att uppfatta] remarkable
utpräglad [lätt att uppfatta] distinctive
uppenbar [lätt att uppfatta] glaring
otvetydig [lätt att uppfatta] unambiguous
tydlig [lätt att uppfatta] transparent
omisskänlig [tydlig] unmistakable
ovedersäglig [tydlig] irrefutable
självklar [tydlig] obvious
påtaglig [tydlig] obvious
ofrånkomlig [tydlig] inevitable
obestridlig [tydlig] undeniable
öppen [tydlig] ingenuous
plump [grov] ribald
oanständig [grov] bawdy
mustig [grov] juicy