Söktermen ointresserad har 7 resultat
SV Svenska EN Engelska
ointresserad (a) [uppförande] disinterested (a) [uppförande]
ointresserad (a) [allmän] uninterested (a) [allmän]
ointresserad (adj) [indifferent] uninterested (adj) [indifferent]
ointresserad (a) [uppförande] uninterested (a) [uppförande]
ointresserad (a) [uppförande] indifferent (a) [uppförande]
SV Svenska EN Engelska
ointresserad (a) [uppförande] unconcerned (a) [uppförande]
ointresserad unintrested
SV Synonymer för ointresserad EN Översättningar
ljum [kallsinnig] lukewarm
oberörd [kallsinnig] unfazed (adj)
liknöjd [kallsinnig] listless
nonchalant [kallsinnig] casually
ouppmärksam [kallsinnig] inadvertant
obekymrad [kallsinnig] unconcerned
tanklös [kallsinnig] scatterbrained
ytlig [kallsinnig] cursory
sorglös [kallsinnig] carefree
vårdslös [kallsinnig] careless
försumlig [kallsinnig] neglectful
okänslig [kallsinnig] callous
likgiltig [kallsinnig] insouciant
slapp [nonchalant] flaccid
apatisk [nonchalant] apathetic
kallsinnig [likgiltig] callous
slö [likgiltig] lazy
neutral [oindividuell] Third World
själlös [oindividuell] weak
oengagerad [oindividuell] indifferent