Söktermen om har 36 resultat
SV Svenska EN Engelska
om (o) [beträffande] regarding (o) [beträffande]
om (conj) [if, whether or not] whether (conj) [if, whether or not]
om (o) [allmän] whether (o) [allmän]
om whether
om (o) [villkor] if (o) [villkor]
SV Svenska EN Engelska
om (o) [möjlighet] if (o) [möjlighet]
om (o) [allmän] if (o) [allmän]
om (v n) [If; in case of] should (v n) [If; in case of]
om (o) [möjlighet] in case (o) [möjlighet]
om round
om ask
om (o) [beträffande] as regards (o) [beträffande]
om (o) [beträffande] in regard to (o) [beträffande]
om (o) [beträffande] connected with (o) [beträffande]
om (o) [beträffande] about (o) [beträffande]
om (o) [beträffande] concerning (o) [beträffande]
om wheter
om if
SV Synonymer för om EN Översättningar
bråk [om och men] n brøk (n v)
hinder [om och men] n hindring
runt [omkring] omkreds (prep adv adj)
under [på] n under (n v)
inom [på] uden
efter [på] efter
över [förbi] over
igen [omigen] igen
ånyo [omigen] igen
på nytt [omigen] igen
med [för] med
genom [för] genom (n)
[för]
EN Engelska SV Svenska
om (o) [beträffande] regarding (o) [beträffande]
om (conj) [if, whether or not] whether (conj) [if, whether or not]
om (o) [allmän] whether (o) [allmän]
om whether
om (o) [villkor] if (o) [villkor]
om (o) [möjlighet] if (o) [möjlighet]
om (o) [allmän] if (o) [allmän]
om (v n) [If; in case of] should (v n) [If; in case of]
om (o) [möjlighet] in case (o) [möjlighet]
om round
om ask
om (o) [beträffande] as regards (o) [beträffande]
om (o) [beträffande] in regard to (o) [beträffande]
om (o) [beträffande] connected with (o) [beträffande]
om (o) [beträffande] about (o) [beträffande]
om (o) [beträffande] concerning (o) [beträffande]
om wheter
om if