Söktermen ombud har 12 resultat
SV Svenska EN Engelska
ombud {n} agent
ombud (n) [yrke - kvinna] {n} agent (n) [yrke - kvinna]
ombud (n) [yrke - man] {n} agent (n) [yrke - man]
ombud (n) [yrke - kvinna] {n} representative (n) [yrke - kvinna]
ombud (n) [yrke - man] {n} representative (n) [yrke - man]
SV Svenska EN Engelska
ombud (n) [yrke - kvinna] {n} rep (n) [yrke - kvinna]
ombud (n) [yrke - man] {n} rep (n) [yrke - man]
ombud (n) [politik] {n} commissioner (n) [politik]
ombud {n} proxy
ombud {n} attorney
ombud {n} representative
ombud {n} attorneys
SV Synonymer för ombud EN Översättningar
representant [företrädare] (u representative
förkämpe [företrädare] (u abolitionist
förespråkare [företrädare] (u advocate
talesman [företrädare] (u spokesman
målsman [företrädare] guardian
fullmäktig [representant] deputy
ställföreträdare [representant] (u substitut
ombudsman [representant] (u ombudsman
förtroendeman [representant] trustee
god man [representant] (u softie (informal)
mellanhand [representant] (u go-between
delegerad [representant] delegated
deputerad [representant] deputy
delegat [representant] (u delegate
kommissarie [representant] (u captain
organ [medel] n organ
bulvan [medel] decoy
hantlangare [medel] myrmidon
hejduk [medel] myrmidon
marionett [medel] (u puppet