Söktermen omdöme har 5 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
omdöme {n} opinion
omdöme (n) [dom] {n} discretion (n) [dom]
omdöme (n) [the ability to make wise choices or decisions] {n} discretion (n) [the ability to make wise choices or decisions]
omdöme {n} judgement
omdöme {n} judgment
SV Synonymer för omdöme EN Översättningar
uppfattning [föreställning] (u construe
konception [föreställning] (u conception
insikt [föreställning] (u insight
kännedom [föreställning] (u awareness
kunskap [föreställning] (u knowledge
bild [föreställning] (u effigy
åsikt [föreställning] (u opinion
mening [föreställning] (u purport (formal)
grunder [föreställning] elements
aning [föreställning] (u sneaking suspicion (n)
idé [föreställning] (u thought
begrepp [föreställning] n concept
tanke [åsikt] (u thought
föreställning [åsikt] (u performance
inställning [åsikt] (u attitude
övertygelse [åsikt] (u conviction
urskillning [omdömesförmåga] discrimination
förstånd [omdömesförmåga] n brain
klarsynthet [omdömesförmåga] (u perceptiveness
intuition [omdömesförmåga] (u intuition