Söktermen omission har 3 resultat
SV Synonymer för omission EN Översättningar
förbiseende [försummelse] n oversight
vårdslöshet [uraktlåtenhet] (u carelessness
brist [uraktlåtenhet] (u failing
vanvård [uraktlåtenhet] dilapidation
nonchalans [uraktlåtenhet] (u abandon
försummelse [uraktlåtenhet] (u neglect
EN Engelska SV Svenska
omission (n) [general] underlåtenhet (n) [general] (u)
omission (n) [general] försummelse (n) [general] (u)
omission utelämnande

Engelska Svenska översättingar