Söktermen omkring har 15 resultat
SV Svenska EN Engelska
omkring (o) [beräkning] about (o) [beräkning]
omkring (o) [tid] about (o) [tid]
omkring (o) [beräkning] approximately (o) [beräkning]
omkring (o) [beräkning] almost (o) [beräkning]
omkring (o) [beräkning] roughly (o) [beräkning]
SV Svenska EN Engelska
omkring (o) [beräkning] nearly (o) [beräkning]
omkring (o) [beräkning] around (o) [beräkning]
omkring (o) [runtom] around (o) [runtom]
omkring (o) [tid] around (o) [tid]
omkring (o) [beräkning] some (o) [beräkning]
omkring round
omkring (o) [runtom] surrounding (o) [runtom]
omkring (o) [tid] circa (o) [tid]
omkring about
omkring approximately
SV Synonymer för omkring EN Översättningar
cirka [vid pass] ungefähr
i runt tal [vid pass] grob gesagt
approximativt [vid pass] etwa
ungefär [vid pass] ungefähr
runtom [kring] rundum
längs med [runtom] entlang
nära [bortåt] nähren