Söktermen omnipotent har 2 resultat
SV Svenska EN Engelska
omnipotent (adj) [unlimited in might] (adj) almighty (adj) [unlimited in might]
EN Engelska SV Svenska
omnipotent (adj) [unlimited in might] (adj) almighty (adj) [unlimited in might]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för omnipotent SV Översättningar
invincible [almighty] oövervinnlig
godlike [almighty] gudalik
divine [almighty] spå
boundless [almighty] obegränsad
eternal [almighty] ändlös
all-powerful [almighty] allsmäktig
almighty [all-powerful] allsmäktig
dominant [authoritative] dominant
supreme [authoritative] högst
commanding [authoritative] befallande
authoritarian [authoritative] auktoritär
powerful [authoritative] kraftfull