Söktermen on har 7 resultat
EN Engelska SV Svenska
on
on (o) [preposition] (o) [preposition]
on (o) [surface] (o) [surface]
on vid
on anmaning
EN Engelska SV Svenska
on ovanpå
on upp å

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för on SV Översättningar
ahead [direction] förut
forward [direction] främre
forth [direction] (literature framlänges
onward [direction] framlänges
along [direction] längs
against [position] åter
next to [position] jämfört med
beside [position] bredvid
bordering [position] närliggande
near [position] inte långt ifrån
advancing [movement] antågande
toward [movement] till
away [departure] bort
hence [departure] härav
out [departure] ut
outward [departure] utanför
out of sight [departure] utom sikte
from [departure] från
by [part of speech] längs med
throughout [part of speech] över