Söktermen on har 7 resultat
EN Engelska SV Svenska
on
on (o) [preposition] (o) [preposition]
on (o) [surface] (o) [surface]
on vid
on anmaning
EN Engelska SV Svenska
on ovanpå
on upp å

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för on SV Översättningar
forward [direction] 前方 (zenpou)
along [direction] -沿って (prep adv)
toward [movement] のために (prep)
from [departure] から (...kara)
by [part of speech] 道に沿って (prep adv adj n)
throughout [part of speech] 至る所 (prep adv)