Söktermen on the spur of the moment har 2 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
on the spur of the moment (o) [general] utan närmare eftertanke (o) [general]
on the spur of the moment (o) [general] spontant (o) [general]

EN SV Översättningar för on

on
on (o) [preposition] (o) [preposition]
on (o) [surface] (o) [surface]
on vid
on anmaning
on ovanpå
on upp å

EN SV Översättningar för the

the (o) [definite article] det (o) [definite article]
the den
the (o) [definite article] den (o) [definite article]
the trokoloren
the (o) [definite article] de (o) [definite article]
the tull (u)
the vänstern (invariable)
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] ju (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] desto (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the vintergatan

EN SV Översättningar för spur

spur (n) [general] drivfjäder (n) [general] (u)
spur (n) [general] eggelse (n) [general] (u)
spur (n v) [A rigid implement, often roughly y-shaped, that is fixed to one's heel for purpose of prodding a horse] sporre (n v) [A rigid implement, often roughly y-shaped, that is fixed to one's heel for purpose of prodding a horse] (u)
spur (n) [botany] sporre (n) [botany] (u)
spur (n) [equitation] sporre (n) [equitation] (u)
spur (v) [work] driva på (v) [work]
spur sporra

EN SV Översättningar för of

of (o) [general] för (o) [general]
of (o) [general] till (o) [general]
of (o) [possession] (o) [possession]
of (o) [books] av (o) [books]
of (o) [material] av (o) [material]
of (o) [possession] av (o) [possession]
of (o) [origin] från (o) [origin]
of (o) [general] med (o) [general]
of (o) [material] gjord av (o) [material]
of (o) [time] i (o) [time]

EN SV Översättningar för moment

moment (n) [period] ögonblick (n) {n} [period]
moment (n) [time] ögonblick (n) {n} [time]
moment (n) [general] tid (n) [general] (u)
moment (n) [general] tidpunkt (n) [general] (u)
moment stund (u)
moment momang
moment ögonblick {n}
moment moment {n}

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för on the spur of the moment SV Översättningar
suddenly [spontaneously] plötsligen
quickly [spontaneously] hastigt
instantaneously [spontaneously] genast
promptly [spontaneously] på slaget
immediately [spontaneously] ofördröjligen