Söktermen on the understanding that har 2 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
on the understanding that (o) [condition] på det villkoret att (o) [condition]
on the understanding that (o) [condition] under förutsättning att (o) [condition]

EN SV Översättningar för on

on
on (o) [preposition] (o) [preposition]
on (o) [surface] (o) [surface]
on vid
on anmaning
on ovanpå
on upp å

EN SV Översättningar för the

the (o) [definite article] det (o) [definite article]
the den
the (o) [definite article] den (o) [definite article]
the trokoloren
the (o) [definite article] de (o) [definite article]
the tull (u)
the vänstern (invariable)
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] ju (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] desto (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the vintergatan

EN SV Översättningar för understanding

understanding (n) [agreement] överenskommelse (n) [agreement] (u)
understanding (n) [comprehension] uppfattning (n) [comprehension] (u)
understanding (n) [opinion] uppfattning (n) [opinion] (u)
understanding (n) [opinion] tydning (n) [opinion] (u)
understanding (n) [knowledge] insikt (n) [knowledge] (u)
understanding (n) [comprehension] förstånd (n) {n} [comprehension]
understanding (a) [appreciative] förstående (a) [appreciative]
understanding (a) [appreciative] insiktsfull (a) [appreciative]
understanding (n adj) [Ability to grasp the full meaning of knowledge, ability to infer] förståelse (n adj) [Ability to grasp the full meaning of knowledge, ability to infer] (u)
understanding (n) [general] förståelse (n) [general] (u)

EN SV Översättningar för that

that (o) [relative pron. - direct object - pl.] som (o) [relative pron. - direct object - pl.]
that (o) [relative pron. - direct object - sg.] som (o) [relative pron. - direct object - sg.]
that (o) [relative pron. - indirect object - pl.] som (o) [relative pron. - indirect object - pl.]
that (o) [relative pron. - indirect object - sg.] som (o) [relative pron. - indirect object - sg.]
that (o) [relative pron. - object - pl.] som (o) [relative pron. - object - pl.]
that (o) [relative pron. - object - sg.] som (o) [relative pron. - object - sg.]
that (o) [relative pron. - subject - sg.] som (o) [relative pron. - subject - sg.]
that (o) [intensifier] (o) [intensifier]
that vilken
that (a) [indicative determiner - sg.] den där (a) [indicative determiner - sg.]