Söktermen once upon a time har ett resultat
Hoppa till

EN SV Översättningar för once

once (o) [conjunction] när (o) [conjunction]
once (o) [conjunction] väl (o) [conjunction]
once (o) [past] förr (o) [past]
once (o) [past] tidigare (o) [past]
once (o) [number] en gång (o) [number]
once (o) [past] en gång (o) [past]
once (n) [quantity] en gång (n) [quantity]
once (o) [quantity] en gång (o) [quantity]
once (o) [past] en gång i tiden (o) [past]

EN SV Översättningar för upon

upon (o) [preposition] (formal) (o) [preposition]
upon (formal) ovanpå
upon (formal) uppå

EN SV Översättningar för a

a (a) [indefinite determiner] något (a) [indefinite determiner]
a (o) [indefinite article] en (o) [indefinite article]
a (a) [indefinite determiner] en (a) [indefinite determiner]
a (o) [indefinite article] ett (o) [indefinite article]
a (a) [indefinite determiner] någon (a) [indefinite determiner]

EN SV Översättningar för time

time (v) [general]
  • timed
  • time
  • time
  • timed
  • timed
avpassa (v) [general]
  • avpassad
time (n) [music] takt (n) [music] (u)
time (n) [duration] varaktighet (n) [duration] (u)
time gång (u)
time (n) [occasion] gång (n) [occasion] (u)
time tid (u)
time (n) [duration] tid (n) [duration] (u)
time (n) [general] tid (n) [general] (u)
time (n) [past] tid (n) [past] (u)
time (n) [watch] tid (n) [watch] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för once upon a time SV Översättningar
formerly [long ago] fordom