Söktermen opponent har 12 resultat
SV Svenska EN Engelska
opponent (n) [kvinna] (u) opponent (n) [kvinna]
opponent (n) [man] (u) opponent (n) [man]
opponent (n) [kvinna] (u) adversary (n) [kvinna]
opponent (n) [man] (u) adversary (n) [man]
opponent (n) [kvinna] (u) anti (n) [kvinna]
SV Svenska EN Engelska
opponent (n) [man] (u) anti (n) [man]
SV Synonymer för opponent EN Översättningar
vedersakare [motpart] (u opponent
fiende [motpart] (u enemy
antagonist [motpart] (u antagonist
rival [motpart] (u antagonist
konkurrent [motpart] (u candidate
medtävlare [motpart] competitor
motståndare [motpart] (u antagonist
angripare [motståndare] (u aggressor
kritiker [motståndare] (u faultfinder
anmälare [granskare] informer
recensent [granskare] (u critic
EN Engelska SV Svenska
opponent (n) [kvinna] (u) opponent (n) [kvinna]
opponent (n) [man] (u) opponent (n) [man]
opponent (n) [kvinna] (u) adversary (n) [kvinna]
opponent (n) [man] (u) adversary (n) [man]
opponent (n) [kvinna] (u) anti (n) [kvinna]
opponent (n) [man] (u) anti (n) [man]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för opponent SV Översättningar
rival [enemy] antagonist (u)
opposition [enemy] antagonism (u)
antagonist [enemy] antagonist (u)
competition [enemy] tävling (u)
foe [enemy] fiende (u)
adversary [enemy] konkurrent (u)
contestant [rival] sökande (u)
competitor [rival] konkurrent (u)
champion [boxer] förkämpe (u)
fighter [boxer] jaktplan {n}
boxer [fighter] boxare (u)
rivalry [conflict] konkurrens (u)
enemy [conflict] fiende (u)