Söktermen ordinance har 5 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
ordinance (n) [politics] (formal) stadga (n) [politics] (u)
ordinance (formal) förordning (u)
ordinance (n) [politics] (formal) förordning (n) [politics] (u)
ordinance (formal) stadga (u)
ordinance (formal) föreskrift (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för ordinance SV Översättningar
dictate [order] befallning (u)
regulation [order] bestämmelse (u)
decree [order] dekret {n}
mandate [order] uppdrag {n}
behest [order] befallning (u)
bidding [order] budgivning (u)
command [order] kommando {n}
edict [rule] påbud {n}
statute [rule] (formal stadga (u)
ruling [rule] rådande
law [rule] lag (u)
rule [law] regel (u)
precept [law] föreskrift (u)
direction [law] håll
order [law] kommendera