Söktermen ordna har 28 resultat
SV Svenska EN Engelska
ordna (v) [klassifikation] sort (v) [klassifikation]
ordna put in order
ordna (v) [problem] fix up (v) [problem]
ordna (v) [problem] straighten out (v) [problem]
ordna (v) [problem] put straight (v) [problem]
SV Svenska EN Engelska
ordna (v) [justera] fine-tune (v) [justera]
ordna (v) [justera] tune (v) [justera]
ordna (v) [justera] regulate (v) [justera]
ordna (v) [klassifikation] systematize (v) [klassifikation]
ordna (v) [klassifikation] classify (v) [klassifikation]
ordna (v) [rengöring] straighten up (v) [rengöring]
ordna (v) [rengöring] tidy up (v) [rengöring]
ordna (v) [rengöring] clear up (v) [rengöring]
ordna (v) [gärning] manage (v) [gärning]
ordna (v) [klassifikation] organize (v) [klassifikation]
ordna (v) [gärning] fix (v) [gärning]
ordna (v) [rengöring] order (v) [rengöring]
ordna (v) [klassifikation] order (v) [klassifikation]
ordna (v) [ordnande] rank (v) [ordnande]
ordna (v) [ordnande] dispose (v) [ordnande]
ordna (v) [matematik] arrange (v) [matematik]
ordna (v) [klassifikation] arrange (v) [klassifikation]
ordna (v) [justera] adjust (v) [justera]
ordna settle
ordna adjust
ordna regulate
ordna sort
ordna rank
SV Synonymer för ordna EN Översättningar
slita [göra slut på] travail (arch.)
avsluta [göra slut på] wrap up
besluta [göra slut på] decide
bestämma [göra slut på] determine
överenskomma [göra slut på] agree
avtala [göra slut på] prearrange
lösa [göra slut på] solve
bedöma [göra slut på] estimate
döma [göra slut på] deem
besegla [göra slut på] seal
bekräfta [göra slut på] corroborate
avgöra [göra slut på] determine
arrangera [ombesörja] arrange
sköta om [ombesörja] care for
se till [ombesörja] look after
upprätthålla [ombesörja] enforce
sörja för [styra om] worry about
uträtta [styra om] accomplish
beställa [styra om] order
tillse [ställa om] look after