Söktermen original har 29 resultat
SV Svenska EN Engelska
original {n} crank
original (n) [kvinna] {n} crank (n) [kvinna]
original (n) [allmän] {n} original (n) [allmän]
original (n) [kvinna] {n} character (n) [kvinna]
original (n) [man] {n} character (n) [man]
SV Svenska EN Engelska
original (n) [kvinna] {n} eccentric (n) [kvinna]
original (n) [man] {n} eccentric (n) [man]
original (n) [man] {n} oddity (n) [man]
original (n) [kvinna] {n} weirdo (n) [kvinna] (informal)
original (n) [man] {n} weirdo (n) [man] (informal)
original (n) [kvinna] {n} weirdie (n) [kvinna] (informal)
original (n) [man] {n} weirdie (n) [man] (informal)
original {n} master copy
original {n} eccentric
SV Synonymer för original EN Översättningar
duk [tavla] pantalla {f}
verk [tavla] n obra {f}
konstverk [tavla] n obra maestra {f}
bild [tavla] (u imagen {f}
olja [tavla] petróleo {m}
dokument [manus] n documento {m}
text [manus] (u texto {m}
scenario [manus] n escenario {m}
koncept [manus] concepto {m}
kladd [manus] n garabato {m}
databärare [manus] soporte informático
manuskript [manus] n manuscrito {m}
standard [mönster] (u predeterminado
schablon [mönster] (u plantilla {f}
mall [mönster] plantilla {f}
typ [mönster] (u tipo {m}
form [mönster] (u forma {f}
snitt [mönster] n corte {m}
kopia [mönster] (u copia {f}
modell [mönster] (u maqueta {f}
EN Engelska SV Svenska
original (a) [archetypal] ursprunglig (a) [archetypal]
original (a) [ownership] ursprunglig (a) [ownership]
original (a) [ownership] första (a) [ownership]
original (a) [archetypal] arketypisk (a) [archetypal]
original (a) [archetypal] prototypisk (a) [archetypal]
original (a) [archetypal] original- (a) [archetypal]
original (a) [ownership] original- (a) [ownership]
original (a) [art] autentisk (a) [art]
original (a) [art] äkta (a) [art]
original (a) [art] genuin (a) [art]
original (a) [art] sann (a) [art]
original (a) [design] kreativ (a) [design]
original (n) [general] original (n) {n} [general]
original (a) [design] originell (a) [design]
original (a) [general] originell (a) [general]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för original SV Översättningar
new [property] ny
different [property] olik
odd [property] sällsam
strange [property] märkvärdig
unique [property] unik
novel [property] roman (u)
archetype [representation] arketyp (u)
example [representation] övningsexempel (n v)
ideal [representation] ideal {n}
mould [representation] mögel {n}
prototype [representation] typiskt exempel {n}
model [representation] utforma
aboriginal [indigenous] aboriginer (u)
autochthonous [indigenous] inhemsk
primitive [indigenous] ursprunglig
primary [indigenous] ursprunglig
natural [indigenous] naturell
native [indigenous] urinvånare (u)
genuine [natural] äkta
real [natural] reell